Tsjechië info

Landinformatie

Geografie

De oppervlakte bedraagt 78.864 km2 (Praag 496 km2). Ter vergelijking: Nederland (41.543  km2) en België (30.528 km2).
Tsjechië is omgeven door middelhoge gebergten (tot 1600 m). Het binnenland is sterk heuvelend met uitzondering van de Elbe- en de Hana-vlakte. Het land is bosrijk (naald- en loofbossen).
De belangrijkste rivieren zijn de Vltava (Moldau), Labe (Elbe), Morava (March) en Odra (Oder).
In Tsjechië zijn de wolf en de beer zeer zeldzaam.

Bevolking – taal – nationaliteiten – minderheden

Tsjechië telt ca. 10 miljoen inwoners van wie 1,2 miljoen leven in de hoofdstad Praag. Het grondgebied van de republiek strekt zich uit over het voormalige koninkrijk Bohemen, het markgraafschap Moravië en een klein stukje van Silezië (in Noord-Moravië).
De Tsjechische taal behoort tot de West-Slavische taalgroep waartoe ook het Pools, het Slovaaks en het Sorbisch (gesproken in de Lausitz in de Duitse deelstaat Saksen) behoren.

Samenstelling van de bevolking

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op volkstellingen in 1991 en 2001. Het zijn geen heel precieze cijfers, al wie tijdens de volkstelling in het land verbleef, ook als toerist, werd meegeteld. Het zijn dus geen betrouwbare wetenschappelijke cijfers.

Volkstelling 1991 en 2001

% (1991)

aantal (1991)

% (2001)

aantal (2001)

Tsjechen (Bohemen, Moravië, Silezië)

94,45%

9.730.627

93,80%

9.655.157

Slovaken

3,06%

314.877

1,79%

183.749

Polen

0,58%

59.383

0,50%

50.971

Duitsers

0,47%

48.556

0,37%

38.321

Anderen

1,44%

148.425

3,54%

364.735

Godsdienst

De meeste Tsjechen zijn ongelovig. Ongeveer 5 miljoen inwoners (ca. 45%) bekennen zich tot het roomskatolieke geloof, maar weinigen gaan ter kerke. Voorts zijn er Hussieten, Boheemse Broeders, Protestanten (Lutheranen, Presbyteranen, Gereformeerden), Ortodoxen, Baptisten, Hernhutter, Metodisten, Joden (ca. 15.000) e.a.
Noot: uit de resultaten van een opiniepeiling begin 2000 blijkt dat 73% der Tsjechen zichzelf atheist noemt!

Het politiek toneel

Het is me wat.