Jan van Eyck – tijdslijn

Bohemen, keizerrijk
en elders in Europa
Boergondië en de Nederlanden,
Frankrijk, Engeland
1337 Begin Honderdjarige Oorlog (tot 1453)
Bouw gotische katedraal in Praag (bouwmeester Matthias van Atrecht) 1344
Jan de Blinde, koning van Bohemen, sneuvelt in de Slag bij Crécy. Zijn zoon Karel IV volgt hem op. 1346 Slag bij Crécy (Engelse overwinning op Frankrijk)
De pest duikt op in Europa 1347 Pest
Stichting universiteit van Praag 1348
Flagellanten (tot omstreeks 1400) 1350 Flagellanten
Keizerkroning Karel IV 1355
Peter Parler bouwmeester katedraal van Praag 1356
Val van Adrianopel (Turkse overwinning op Byzantium)
Bouw Moldaubrug in Praag (huidige Karelsbrug)
1362
1364 Koning Karel V van Frankrijk
Koning Wenceslas IV van Bohemen 1373
Overlijden van Petrarca 1373
Rooms koning Wenceslas IV
Groot westers schisma (tot 1417)
1378 Opstanden in Vlaanderen tegen Frankrijk
1380 Koning Karel VI van Frankrijk
Eerste Engelse bijbelvertaling door John Wyclif
Geboorte Thomas a Kempis (+1471)
1381 Rebellie van Wat Tyler in Engeland
Overlijden van Ruusbroec
1383 Hertogin Joanna van Brabant (+1406)
1384 Hertog Filips de Stoute van Boergondië, gehuwd met gravin Margareta, verwerft Vlaanderen
Overlijden John Wyclif
Overlijden Geert Grote
Stichting universiteit van Heidelberg 1386
Koning Sigismund van Hongarije 1387 Stichting Windesheimer kongregatie
Chaucer, Canterbury Tales
Stichting universiteit van Keulen 1388
Slag op het Merelveld (Turkse overwinning)
Jodenvervolging in Praag
1389
Manuel II van Konstantinopel 1391
1392 Krankzinnigheid van Karel VI van Frankrijk
Gevangenzetting Wenceslas IV (opstand Boheemse edelen) 1394 Jodenvervolging in Frankrijk
Jan Hus magister aan de Praagse universiteit 1396 Begin konflikt tussen de hertog van Orléans en de hertog van Boergondië
Jan Hus kopieert de traktaten van John Wyclif 1398
Manuel II van Konstantinopel onderneemt een reis naar West-Europa (tot 1402) 1399 Hendrik IV van Engeland
Wenceslas IV afgezet als Rooms koning
Rooms koning Ruprecht van de Palts
Johannes von Saaz, Der Ackermann aus Böhmen (ca. 1400)
1400
Gevangenzetting Wenceslas IV in Wenen
Jan Hus predikant in Praag (verspreiding aangepaste leer van Wyclif in Bohemen)
1402
1404 Hertog Jan zonder Vrees van Boergondië
1406 Hertog Antoon van Boergondië van Brabant
1407 Moord op hertog Lodewijk van Orléans i.o.v. de hertog van Boergondië
Eerste proces tegen Jan Hus 1408 Nicolas Rolin vertegenwoordigt Boergondië in het Parlement van Parijs
Gebroeders Limburg illustreren 1408-16 Les Trés Riches Heures voor de hertog van Berry
Dekreet van Kutná Hora (wijziging machtsverhouding Praagse univ.) 1409 Koncilie van Pisa (drie pausen)
Rooms koning Sigismund
Verbranding van de werken van Wyclif in Praag i.o.v. de aartsbisschop
1410
Rellen in Praag wegens aflatenverkoop
Jan Hus in de kerkban
1412
Jan Hus, De ecclesia
Koncilie van Rome veroordeelt de leer van Wyclif
1413 Koning Hendrik V van Engeland
Religieuze opstand der “Cabochiens” in Parijs
Jacobellus van Stribro introduceert de kommunie in beider gestalten (brood en wijn)
Koncilie van Konstanz (tot 1418)
1414
Jan Hus terechtgesteld in Konstanz
Hertog Jan IV van Brabant
1415 Slag bij Azincourt (Engelse overwinning)
Hieronymus van Praag terechtgesteld in Konstanz
Rooms koning Sigismund naar Parijs (verbond) en Londen (geheim verbond)
1416
Paus Martinus V 1417 Terechtstelling van de lollard Oldcastle in Londen
Koncilie van Konstanz veroordeelt het hussietisme
Einde westers schisma
1418 Thomas a Kempis, De imitatione Christe
Eerste gedateerde houtsnede in Europa (Brusselse madonna)
Eerste Defenestratie van Praag: aanvang hussietische revolutie
Hussietenoorlogen (1419-34)
Overlijden Wenceslas IV
Sigismund rooms koning en (betwist) Boheems koning
Boccaccio, Decamerone
1419 Moord op hertog Jan zonder Vrees van Boergondië i.o.v. de Franse dauphin
Hertog Filips de Goede van Boergondië
Eerste Kruistocht tegen de hussieten (mislukking)
Proklamatie “Vier Praagse Artikelen”
1420 Verdrag van Troyes (Engels-Boergondisch bondgenootschap): Hendrik V van Engeland erkend als regent van Frankrijk en opvolger van Karel VI
Tweede Kruistocht tegen de hussieten (mislukking) 1421 Hertog Filips de Goede koopt het graafschap Namen
Derde Kruistocht tegen de hussieten (mislukking)
Verbod handel met Bohemen
1422 Nicolas Rolin kanselier van Boergondië
Overlijden Hendrik V van Engeland
De hertog van Gloucester regent in naam van de minderjarige Hendrik VI van Engeland
Overlijden Karel VI van Frankrijk
De hertog van Bedford regent in Frankrijk
Koning Karel VII van Frankrijk (wat ervan overblijft)
Jan van Eyck in dienst van Jan van Beieren, graaf van Holland en vorst-bisschop van Luik
1423 Huwelijk van Anne, zuster van Filips de Goede, met Jan hertog van Bedford
Slag bij Cravant (Engels-Boergondische overwinning)
Derde huwelijk van Nicolas Rolin
Gilles Mersault in Doornik terechtgesteld wegens verspreiding hussietische leer (hij was in Praag geweest)
Opstanden in Atrecht en rond Worms
Sigismund laat de rijksinsignen overbrengen van Karlstein naar Nürnberg 1424 Nicolas Rolin tot ridder geadeld
1425 Jan van Eyck hofschilder van Filips de Goede
1426 Jan van Eyck ontvangt een groot bedrag voor een “bedevaart” in naam van de hertog
Stichting universiteit van Leuven
Vierde Kruistocht tegen de hussieten (mislukking) 1427 Jan van Eyck ontvangt een vergoeding voor “certains loingtains voyaiges secrez”
Hertog Filips van St. Pol van Brabant
John Wyclif postuum ketter verklaard 1428
Onderhandelingen van hussieten met rooms koning Sigismund in Bratislava
Hussietische veldtochten in Saksen en Franken
Johannes Capistrano verdedigt de franciskanen in Rome tegen de beschuldiging van ketterij
1429 Jeanne d´Arc verschijnt ten tonele
Kroning koning Karel VII van Frankrijk in Reims
Kroning koning Hendrik VI van Engeland
Overlijden Johannes Gerson, kanselier univ. van Parijs
1430 Hertog Filips de Goede verwerft Brabant en Limburg
Huwelijk in Brugge van Filips de Goede met Isabella van Portugal
Orde van het Gulden vlies
Boergondisch hof naar Brussel overgebracht
Vijfde Kruistocht tegen de hussieten o.l.v. kard. Cesarini (mislukking)
Koncilie van Bazel (1431-49, kerkhervorming, hussietisme, oekumene Griekse en Latijnse kerk)
Paus Eugenius IV
1431 Filips de Goede biedt de kerk troepen aan tegen de hussieten in Bohemen, maar de kerk verkiest een koncilie
Terechtstelling Jeanne d´Arc
Koning Hendrik VI van Engeland in Parijs gekroond tot Frans koning
Kard. Albergati in pauselijke opdracht naar de hoven van Engeland, Frankrijk en Boergondië
1432 Jan van Eyck koopt een huis in Brugge
Onderhandelingen met hussieten op het Koncilie van Bazel
Kompaktaten van Praag (vergelijk met utraquisten)
Hussietische veldtochten in de buurt van Dantzig
Keizerkroning Sigismund
Kaspar Schlick rijkskanselier
1433 Hertog Filips de Goede verwerft Holland, Zeeland, Friesland en Henegouwen
Hertog Filips de Goede bezoekt atelier Jan van Eyck in Brugge
Jan Palomar bezoekt Praag i.o.v. het koncilie (gesprekken met utraquisten, de gematigde hussieten)
Slag bij Lipany (vernietiging van het radikale hussietisme)
Nikolaus van Kues (Cusanus), De concordantia catholica
1434 Huwelijk Jan van Eyck
1435 Vrede van Atrecht: verzoening Boergondië met Frankrijk, Boergondië maakt zich vrij uit het Frans feodaal verband (onderhandelaars waren o.a. vertegenwoordigers van het koncilie en van de paus o.l.v. kard. Albergati)
Jan van Eyck schildert “Madonna met kanselier Rolin” (ca. 1435)
Keizer Sigismund in Praag gekroond tot koning van Bohemen
Hertog Frederik V van Stiermarken (de latere Habsburgse keizer Frederik III) reist naar het heilig graf in Jeruzalem
1436 Jan van Eyck ontvangt een vergoeding “pour aller en certains voyaiges loingtains et estranges marches” (de vergoeding bedraagt meer dan het dubbele van zijn jaarvergoeding!)
Overlijden Sigismund (zijn rijk besloeg zowat 1/3 van Europa)
Koning Albrecht van Habsburg van Bohemen
1437 Hongersnood in Brugge (1437-38)
Rooms koning Albrecht II van Habsburg
Rijksdag in Nürnberg
Tegenkoncilie van Ferrara – Pisa
1438 Pragmatieke Sanktie van Bourges (gallikaanse kerk)
Jan van Ecyk, portret van kard. Albergati
Overlijden Rooms koning Albrecht II van Habsburg
Rijksdag in Mainz (voogd over zijn minderj. zoon Ladislaus Postumus wordt Frederik van Habsburg)
Interregnum in Bohemen
1439 Johannes Capistrano bezoekt Brugge e.a. plaatsen in Boergondië
Rooms koning Frederik III van Habsburg (+1493) 1440 Praguerie: revolte van hoge edelen tegen Karel VII v. Frankrijk. Genoemd naar de Hussietische opstand in Bohemen.
Rijksdag in Mainz 1441 Overlijden Jan van Eyck
Filips de Goede verwerft Luxemburg
1443 Nicolas Rolin sticht hospitaal in Beaune
1446 Oudste gedateerde kopersnede (Berlijnse passie)
Konkordaat van Wenen (verhouding kerk en keizerrijk) 1448
Joris van Podebrady regent van Bohemen 1452
Val van Konstantinopel 1453 Einde Honderjarige Oorlog