Architekt Josip Plečnik – 2. De Wapenschildkamer

In de middenvleugel van de Praagse Burcht, de vleugel tussen tweede en derde burchtplein, is de romaanse Witte Toren bewaard gebleven, hoewel dat van buiten niet te zien is. Deze westelijke verdedigingstoren was ooit een gevangenis waar zelfs de zoon en opvolger van de beroemde keizer Karel IV gevangen werd gezet. Zoon Wenceslas IV was koning van Bohemen en keizer van het Heilige Roomse Rijk, maar in die laatste funktie werd hij in het jaar 1400 door de rijkskeurvorsten afgezet wegens zijn totale nutteloosheid. Jawel.

De torenruimte op de tweede verdieping heeft Plečnik aangepast als ceremoniekamer voor de president van de nieuwe demokratische staat Tsjechoslovakije. De heerlijke laatrenaissance plafondfresko Hermes en Pallas Athena (1585) van de Antwerpse schilder Bartholomeus Spranger heeft hij bewaard, ze zijn de personifikaties van voorspoed en wijsheid. De kamer kreeg de naam Zaal van het Staatshoofd of Wapenzaal. Aan de muren hangen geschilderde reliëfs van de wapenschilden van de historische landen op het grondgebied van Tsjechoslovakije (1918). In het midden van de kamer staat een teakhouten tafel waaraan de internationale verdragen van de republiek Tsjechoslovakije werden ondertekend (niet onderhandeld). Onder de tafel leiden witmarmeren zuilen de aandacht naar de cararamarmeren plaat in de vloer met een aan het staatshoofd gericht inschrift: Onderwerp uw persoonlijke belangen aan die van de gemeenschap (vertaling uit het Tsjechisch). Het is een verwijzing naar het raadsherenbord uit 1595 in het raadhuis van het voormalige Boheemse zilvermijnstadje Kutná Hora. De tekst (vertaald uit het Latijn) luidt: Wanneer gij, in uw ambt als lid van de stadsraad, hier door deze deur binnengaat, zet dan al uw persoonlijke gevoelens opzij zoals haat, vijandschap, geweld, vriendschap, huichelarij. Maak uw eigen belangen ondergeschikt aan die van de gemeenschap. Dezelfde gerechtigheid die gij anderen aandoet zult gij van God ontvangen en verdragen moeten. A.D. 1595. Kopieën van dit bord bevinden zich om begrijpelijke redenen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York en in het Paleis der Verenigde Naties in Genève.

Waarachtig, de ondertekening van verdragen is de ultieme bestemming voor een kamer waarin een koning heeft gevangen gezeten.

© Piet Schepens (2016-2021)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s